Finančni načrt šempetrske bolnišnice: ZELENA LUČ

Foto: ML

Ministrstvo za zdravje je potrdilo sanacijski program bolnišnice v Šempetru in prižgalo zeleno luč za finančni načrt. Izvajanje sanacije bo nadzoroval sanacijski odbor. Kot sporočajo iz bolnišnice, se bodo s potekom sanacije vsake tri mesece seznanili tudi člani sveta zavoda.

Šempetrska bolnišnica je lani po zaslugi interventnega zakona pokrila akumulirano izgubo iz preteklih let. Navkljub temu so imeli že po prvih štirih mesecih letošnjega leta za približno milijon in pol evrov presežka odhodkov nad prihodki, kar je nakazovalo, da bo negativen tudi poslovni izid ob koncu letošnjega leta.

Vodenje bolnišnice je prevzel poslovni direktor Stanislav Rijavec. Ker po izobrazbi ni zdravnik, je prvič po dolgih letih vodenje šempetrske bolnišnice postalo dvotirno. Svet zavoda je za strokovno direktorico imenoval dosedanjo namestnico direktorice za strokovne zadeve Dunjo Savnik Winkler.

Foto: Pixabay

Največji strošek za bolnišnico predstavljajo stroški dela, je po majski seji sveta zavoda pojasnila bivša direktorica bolnišnice Nataša Fikfak. V zadnjih mesecih so v bolnišnici zaposlili med 40 in 50 diplomiranih medicinskih sester, s katerimi so sicer večinoma nadomestili odhode kadrov. Na novo pa so zaposlili strokovni kader za novogoriško urgenco. Na marsikaterem oddelku so morali srednje medicinske sestre nadomestiti z diplomiranimi medicinskimi sestrami in prav to naj bi dvignilo stroške dela. K dvigu stroškov dela so po besedah Fikfakove prispevala tudi napredovanja zaposlenih v lanskem in letošnjem letu. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ni plačal preseganja opravljenega programa.