EU projekt, moj projekt 2019: SPOZNAJTE VIPAVO

Foto: Peter Krečič

Počasi, a zanesljivo se krepi naša zavest o pomenu vrstno bogatih naravnih okolij ter številnih koristi, ki nam jih prinašajo. Za območja, ki smo jih še pred kratkim imeli za nekoristno divjino, danes vse bolj spoznavamo, da so nepogrešljiva za normalno delovanje ekosistemov na naši Zemlji in da za nas brezplačno opravljajo številne funkcije.

Ne glede na to, ali se tega zavedamo ali ne, je dolgoročno človeštvo odvisno tudi od tega, ali bomo sposobni v zadostni meri ohraniti dovolj dobro ohranjene ekosisteme – take, ki bodo še vedno sposobni za nas opravljati storitve, brez katerih za človeštvo ni dolgoročnega obstoja.

Foto: SVRK

Za to si v projektu VIPava prizadevajo ohranjati in izboljšati stanje ogroženih živalskih vrst ter habitatov v Vipavski dolini. Gre za enega prvih naravovarstvenih projektov, ki so sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in ki zajema tako ukrepe za različne skupine živali kot tudi vzpostavitev zelene infrastrukture ob reki Vipavi. Med njimi je renaturacija dveh stranskih rokavov reke Vipave, preoblikovanje trenutno neprehodnih pregrad v zgornjem toku Vipave v večstopenjske drče oz. ribje steze, zasaditev cvetnih pasov in drevesnih mejic na Ajdovskem polju, odlov čim večjega števila tujerodnih želv iz narave, sečnjo zaraščajočih se površin in odlaganje lesne biomase listavcev.

Foto: Občina Ajdovščina

Projekt je že postregel z nekaterimi pomembnimi informacijami, ki kažejo na to, da je nujno potrebno ukrepanje za izboljšanje stanja omenjenih vrst in njihovih habitatov. Tako je bil npr. na obrobju Trnovskega gozda v sezoni 2018 opažen le en par ptičje vrste hribskega škrjanca, na Ajdovskem polju pa le en par črnočelega srakoperja, ki je uspešno gnezdil. Na robu gozda Panovec je bilo ob popisu metulja, strašničnega mravljiščarja, zabeleženih le 6 osebkov. Po drugi strani pa je tujerodnih želv, ki ogrožajo našo edino domorodno želvo, močvirsko sklednico, v Vipavski dolini precej več kot so predvidevali, saj so jih že v prvi sezoni iz narave odlovili kar 51.

Foto: Nino Kirbiš

S projektom si poleg naštetega prizadevajo tudi povečati ozaveščenost ljudi, predvsem o nevarnosti izpustov tujerodnih želv v naravo in o biotski raznovrstnosti Vipavske doline. V ta namen bo ob reki Vipavi vzpostavljena tematska učna pot z informativnimi tablami, kjer bodo obiskovalci lahko izvedeli več o zavarovanih vrstah in lepotah Vipavske doline. Te bodo lahko o spoznavali že 16. maja na dogodku Spoznajte VIPavo, ki se bo odvil v okviru kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019. Ob vodstvu strokovnjakov bodo obiskovalci lahko spoznali želve, različne vrste rib in ptic, tudi s pomočjo radijske telemetrije, ter najpogostejše rastline, ki rastejo v Vipavski dolini. To bo sicer samo eden od več kot 100 dogodkov, ki se bodo zvrstili med 11. in 18. majem in s katerimi želijo v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko skupaj s projektnimi partnerji pokazati, da lahko rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku. Več o dogodku in kampanji na eu-skladi.si.

PR članek