Elena Zavadlav Ušaj: MODROST STAREJŠIH IN INOVATIVNOST MLADIH

Foto: Pixabay

V novogoriški občini moramo mladim nameniti več pozornosti. Predvsem primanjkujejo neprofitna stanovanja. Zadnja stanovanjska zgradba, ki je bila v Novi Gorici zgrajena je Eda center. Nujno bi morali zagotoviti dogovore z ustreznimi investitorji in nadaljevati z gradnjo novih stanovanj. Ustreznih lokacij imamo dovolj tudi na podeželju. Vzpostaviti bo potrebno tudi mrežo zaposlovanja mladih. Mladim družinam bo potrebno nuditi veliko več: od možnosti znižanja komunalnega prispevka ob morebitni gradnji, do ustreznega varstva otrok, tako v mestu kot na podeželju. Potrebno bo ustrezno obnoviti, razširiti otroška igrišča in zasnovati nova.

Mladini prostor za delovanje in predstavitve

Mladi v Novi Gorici nimajo veliko možnosti za druženje. Poznamo sicer kar nekaj lokacij, kjer se mladina zadržuje, morali pa bi imeti svoj prostor za ustvarjanje, delovanje in tudi prikaz različnih dejavnosti in aktivnosti ter mreženja. Prav iz tega vidika, bi prostore bivšega Daimonda, ki so v strogem centru Nove Gorice, nasproti Trgovske hiše, namenila mladim za njihove dejavnosti in predstavitve. Ne soglašam z aktualnim županom o preselitvi tržnice na to območje, mladi imajo tu bistveno prioriteto.

Foto: Pixabay

Modrost starejših in inovativnost mladih

Podpiram vse srednješolske in visokošolske študijske programe, ki so organizirani v našem lokalnem okolju, saj to daje mestu mladost in znanje. Zato bi se zavzela, da se projekt kampusa izpelje in univerza dobi svoj prostor v naši občini. V občini bi veljalo nadaljevati s širitvijo doma upokojencev in graditvijo varovanih stanovanj ter vzpostavitvijo prostora, kjer bi se lahko starejši ljudje z demenco prosto gibali, saj vemo, da je demenca v porastu. V Novi Gorici se srečujemo tudi s staranjem prebivalcev in zgoraj omenjena načina bi pripomogla k boljši oskrbi za starejše občane. Poskrbela bi, da bi prišlo do sobivanja, tako mladih kot starejših. Slednji lahko s svojo modrostjo in izdelano življenjsko filozofijo učijo mlade; mladi pa starejšim pomagajo na način, da jih vključujejo v inovacije in hiter razvoj digitalizacije in druge moderne tehnologije, ki se dnevno izpopolnjuje in nadgrajuje.

Starejši na podeželju

Tudi na podeželju srečamo problematiko varovanja in vključevanja starejših. V vaseh najdemo velikokrat opuščene stavbe, ki bi jih z ustrezno rekonstrukcijo lahko obnovili. Na ta način bi postavili t.i. hiše dobre volje, kjer bi se lahko starejši družili. Tam bi jim lahko nudili pomoč, zasnovali bi medgeneracijsko oskrbo, ki bi vključevala različne dejavnosti za katere bi se udeleženci sami odločali, mogoča pa bi bila tudi zdravstvena oskrba oziroma dostopnost zdravnika in ustrezna dostava zdravil. Pomoč na domu bi nadgradili tudi na način razpisov za prostovoljno delo dijakov in študentov (nudenje prevozov ipd).

Foto: RZ – Elena Zavadlav Ušaj

Skupni cilj: varnost in dvig kvalitete življenja vseh občanov

Varnost vseh občanov postaja pomembna vrednota v današnjem času, tako v mestu kot na podeželju. Znati moramo odgovoriti na določene izzive, ki jih prinaša današnji čas. Posebno pozornost pa velja zagotoviti varstvu otrok in preventivnim delovanjem pred različnimi vrstami odvisnosti. Novo Gorico in njeno okolico moramo narediti prijazno za vse prebivalce, ki tu živimo in tiste, ki nas obiskujejo. Poskrbeti moramo za vsak kraj v naši občini, da bo v prihodnosti razvijal svoje potenciale, na temeljih dosedanjih izročil in običajev. Doseči moramo to, da se bomo kot občani počutili v našem kraju dobro in varno, kar bomo občutili kot boljšo kvaliteto življenja.

Elena Zavadlav Ušaj (naročnik SDS Nova Gorica)