Elektro Primorska prodaja hčerinsko družbo E3: TRI PONUDBE

Foto: ML

V družbi Elektro Primorska so prejeli tri zavezujoče ponudbe za nakup hčerinske družbe E3. Oddali so jih Gen-I, Petrol in Holding slovenskih elektrarn (HSE).

Elektro Primorske je kupcu hčerinske družbe postavila nekaj pogojev; ohranitev blagovne znamke, števila zaposlenih in sedeža družbe v Novi Gorici ter nadaljnji razvoj podjetja.

Elektro Primorska se je za umik iz E3, ki se ukvarja s prodajo električne energije, odločila, ker opravlja gospodarsko javno službo in ne sme financirati komercialne dejavnosti.

S prodajo E3 bo Elektro Primorska izločila maloprodajo in tako izpolnila enega od formalnih pogojev za pridobitev koncesije sistemskega operaterja za distribucijsko omrežje na področju Primorske.