Elektro Primorska prodaja hčerinsko družbo E3: NAJUGODNEJŠI PETROL

Foto: ML

Uprava družbe Elektro Primorska je za prodajo hčerinske družbe E3 kot najugodnejšega ponudnika prepoznala družbo Petrol, ki bo tako imel na maloprodajnem trgu električne energije 20-odstotni delež, pri dobavi gospodinjstvom pa bo njegov tržni delež skoraj 25-odstotni, poročajo Finance.

S prodajo E3 Petrolu je že soglašal nadzorni svet družbe Elektro Primorska. Pogodba naj bi bila  podpisana do konca februarja. Ponudbo za nakup so poleg Petrola oddali še pri Gen-I in HSE.

Elektro Primorska se je za umik iz E3, ki se ukvarja s prodajo električne energije, odločila, ker opravlja gospodarsko javno službo in ne sme financirati komercialne dejavnosti. Kupcu hčerinske družbe je postavila tudi določene pogoje: ohranitev blagovne znamke, števila zaposlenih in sedeža družbe v Novi Gorici ter nadaljnji razvoj podjetja.

Foto: Pixabay

Družba E3 dosega 11-odstotni tržni delež pri prodaji električne energije na slovenskem trgu; večji delež, to je 15 odstotkov, dosegajo pri prodaji gospodinjstvom. S tem se družba uvršča na četrto mesto med slovenskimi ponudniki električne energije.

S prodajo E3 bo Elektro Primorska izločila maloprodajo, ker pomeni, da bo izpolnila enega od formalnih pogojev za pridobitev koncesije sistemskega operaterja za distribucijsko omrežje na področju Primorske.