Ker so stroški vrtca, tj. oskrbnine, in javni šolski prevozi na primarni ravni breme proračuna občin, bi lahko stroške prevoza za skupino otrok s posebnimi potrebami prevzela država in bi tako vsaj nekoliko sprostila občinske proračune.

Poslanec Andrej Kosi je na ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Feldo naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s stroški šolskega prevoza za otroke s posebnimi potrebami.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Med številnimi nalogami, ki jih imajo občine in ki se iz leta v leto širijo, je tudi organizacija in plačilo šolskega prevoza za učence s posebnimi potrebami. Iz tega naslova imajo občine visoke stroške, odvisni pa so od števila otrok s posebnimi potrebami v posamezni občini in oddaljenosti stalnega bivališča od šole. Občine, ki so od mestnih središč bolj oddaljene, imajo višje stroške od občin, ki so bližje mestnim središčem, posledično pa to pomeni tudi, da imajo predvsem manjše občine na voljo manj sredstev za investicije in vzdrževanje.

Ker so stroški vrtca (oskrbnine) in javni šolski prevozi na primarni ravni breme proračuna občin, bi lahko stroške prevoza za tovrstno skupino otrok prevzela država in bi tako vsaj nekoliko sprostila občinske proračune.

Glede na navedeno me zanima:

1.     Ali ste na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje naklonjeni ideji, da bi država prevzela ali plačilo ali sofinanciranje stroškov prevoza za učence s posebnimi potrebami?

2.     Če da, ali in kdaj boste vladi predlagali spremembo?

Spletno uredništvo,

Vir: sds.si