Družba Salonit se umika iz novogoriške Komunale: PRODAJA DOMAČI DRUŽBI

Foto: ML

Družba Salonit Anhovo je prodala svoj 45,51 odstotni delež v Komunali Nova Gorica in s tem uresničila namero, da se dezinvestira iz svojih nestrateških naložb. Kupec je slovenska gospodarska družba, katere imena v Salonitu niso razkrili.

Večinsko lastništvo Salonita je v preteklosti povzročilo več nesporazumov in trenj med vodstvom občin in komunalnega podjetja. V interesu občin na Goriškem je bilo, da se delež javnega lastništva okrepi.

Foto: Pixabay

V preteklem tednu je Salonit Anhovo prodal 45,51 odstotni delež v Komunali Nova Gorica. Kupila ga je domača gospodarska družba, ki želi v sodelovanju z vsemi občinami, ki so večinske lastnice družbe Komunala Nova Gorica, nadgraditi storitve in prispevati k dolgoročni strateški rasti Komunale.

Družba Salonit Anhovo si je glede na javno izkazan interes novogoriške mestne občine (MONG) več let prizadevala za uskladitev pogojev glede prodaje deleža v Komunali Nova Gorica. Salonitova ponudba je bila zavrnjena tudi lanskega 13. avgusta na 12. izredni seji sveta MONG.

Foto: ML

Po nakupu delnic v preteklem letu je MONG tretjinska lastnica Komunale, kar pa ji zaradi notranjega lastništva v družbi prinaša polovico vseh glasovalnih pravic.