Družba Hit beleži rast na vseh področjih: PRIVABITI TUDI NEIGRALNIČARJE

Foto: Pixabay

Letošnje leto je družba Hit začela z višjimi prihodki od načrtovanih oziroma lanskih v tem obdobju. Rast beležijo na vseh področjih, za 13 odstotkov se je povečala potrošnja igralniških gostov. Med načrti je tudi neigralniška ponudba, ki naj bi privabila drugačne obiskovalce oziroma družine igralniških gostov.

V Hitu letos načrtujejo bruto realizacijo od iger na srečo povečati za dobre tri odstotke v primerjavi z letom 2016, prav tako pa stavijo na rast obiska igralnic in števila nočitev, slednjih kar za 20 odstotkov več, tudi z novimi namestitvenimi zmogljivostmi hotelov Mond in Špik. Cilj poslovnega leta 2017 je dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 6,5 milijona evrov in čisti dobiček v višini 4,4 milijona evrov.

 

Foto: Pixabay

V prvih štirih mesecih tega leta je uspelo družbi Hit doseči 49,4 milijona evrov bruto realizacije od iger na srečo, kar je devet odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Hitove igralnice so zabeležile 453.000 obiskov, Hitovi hoteli pa 59.000 nočitev. V primerjavi z neposredno konkurenco, ki posluje na italijanskem trgu, se je družba Hit v tem obdobju izkazala za tržno prodornejšo ter učinkovitejšo pri zagotavljanju rasti bruto realizacije, pravijo v Hitu. Italijanskim igralnicam je namreč realizacija v prvih štirih mesecih v primerjavi z lani padla za dobre tri odstotke, v Hitovih igralnicah pa je zrasla za devet odstotkov.

Foto: Pixabay
Lani je Hit ustvaril 162,5 milijona evrov bruto realizacij, kar je dva odstotka več kot leta 2015; od tega 139,9 milijona evrov z dejavnostjo igralništva ter 18,8 milijona evrov z dejavnostjo hotelirstva in gostinstva. Hitove igralnice so beležile 1,4 milijona obiskov, kar je za dva odstotka več kot leto pred tem.

Uredništvo