Do 11. aprila brez domačih športnih tekmovanj: DOVOLJENA VADBA

Foto: Pixabay

Na javni poziv predsednikov kolektivnih panožnih športnih zvez v zvezi z nadaljevanjem športnih tekmovanj v času zaustavitve javnega življenja je odgovoril direktorat za šport ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in potrdil zaustavitev vseh domačih športnih tekmovanj do 11. aprila. V tem obdobju je vadba dovoljena najvišjim kategorijam športnikov.

Vlada in stroka so se skupaj odločili za takšen pristop v upanju, da bo prispeval k umiritvi epidemioloških razmer in, da se bomo po 12. aprilu lahko vrnili k ukrepom iz načrta sproščanja ukrepov, ki ga je Vlada sprejela letos januarja.

Glavni namen 11-dnevne ustavitve javnega življenja je zmanjšanje stikov ter s tem preprečitev širjenja virusa in varovanje življenj ljudi,“ je v obrazložitev zapisala direktorica direktorata za šport Mojca Doupona in dodala: „Prosimo vas, da naša prizadevanja podprete s ciljem, da se šport čim prej sprosti. Za razumevanje zahtevne situacije se vam iskreno zahvaljujemo.“

Predsedniki kolektivnih panožnih športnih zvez so v ponedeljek na vlado naslovili skupni poziv k nadaljevanju tekmovanj, ki morajo biti z novim odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov med 1. in 11. aprilom prekinjena, kar bo, upoštevajoč odgovor s strani pristojnega ministrstva, tudi ostalo.

Foto: ML – Športni park v Novi Gorici

Odlok dovoljuje, da se lahko v odboju med 1. in 11. aprilom izvajajo mednarodne športne prireditve opredeljene v 74. členu zakona o športu, prav tako pa Vlada RS odločila omogočiti izvajanje športne vadbe najvišjim kategorijam športnikov, v katero sodijo vrhunski in perspektivni športniki ter člani državnih reprezentanc v starostni skupini kadeti, mladinci in člani.