Danes dodatek za študente: SKORAJ 7 MILIJONOV

Foto: Pixabay

Danes so solidarnostnega dodatka deležni tudi redni študenti. Novela zakona, sprejeta v torek, je krog upravičencev razširila. Rok za izplačilo dodatka v skladu z novelo se izteče 1. junija.

Dodatek študentom znaša 150 evrov. Dobilo ga bo 45.250 študentov v skupnem znesku 6.787.500 evrov, od tega 4229 študentov višjih šol 634.350 evrov in 41.021 visokošolskih študentov.

Foto: Pixabay

Po navedbah šolskega ministrstva bo dodatek danes izplačan višješolskim in visokošolskim študentom, ki se v aktualnem študijskem letu izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih v Sloveniji. Pogoj je, da se ti izvajajo kot redni študij in da imajo študenti stalno prebivališče v Sloveniji.