Civilna iniciativa v Vrtojbi: LETA V SMRADU

Foto: CPG

V Vrtojbi bodo ustanovili civilno iniciativo, ki se bo zavzemala za prenehanje delovanja asfaltne baze ter dokončanje doma starejših občanov v Vrtojbi. Asfaltna baza škoduje zdravju in uničuje okolico, propadanje novogradnje doma starejših občanov pa je treba zaustaviti.

“Prva hiša je od asfaltne baze oddaljena 20 metrov, zato smo se krajani Vrtojbe dolga leta borili in zahtevali njeno ukinitev, a naše prošnje vse do danes niso bile uslišane,” opozarja eden od 12 članov pripravljalnega odbora Miloš Nemec. Z vodstvom družbe Kolektor CPG so se že sestali, a kaj več jim ni uspelo. Povezali so se z društvom Alpe Adria Green (AAG), ki bo v njihovem imenu vodilo pravno-tehnični postopek dokazovanja neprimernosti umestitve takšne dejavnosti v prostor.

Ustanovni zbor Civilne iniciative Vrtojba bo prihodnjo sredo, nanj pa bodo povabili vse krajane Vrtojbe, predstavnike občine Šempeter-Vrtojba, ki je njihovim pobudam naklonjena, predstavnike pristojnega ministrstva in državnih ustanov ter predstavnike sosednjih občin in vodstev okoliških domov za starejše.

Drugi večji problem predstavlja zapuščena novogradnja v Vrtojbi, ki je bila predvidena za dom starejših občanov. Po desetletju različnih zapletov je stavba sedaj v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), s katero so člani pripravljalnega odbora vzpostavili stik in njenega predstavnika povabili na ustanovni zbor civilne iniciative. Čeprav civilna iniciativa ne bo vztrajala, da mora biti v stavbi dom za starejše občane, pa si tega želijo, saj v drugih okoliških domovih primanjkuje prostora. Po njihovem mnenju bi bila vsaka vsebina boljša kot njeno propadanje.