Četrtina proračuna kanalske občine za urejanje vodovodov

Foto: ML

Občina Kanal bo večji del proračuna namenila vlaganju v posodabljanje preskrbe z vodo. Četrtino od 13,5 milijona evrov vrednega proračuna bodo namreč letos porabili za ureditev vodovodov.

Za priklop omrežja na novogoriško vodarno Mrzlek bo kanalska občina namenila 1,6 milijona evrov, preostalo pa za poplačilo več manjših sorodnih naložb. Za urejanje kanalizacij naj bi porabili še okoli 1,5 milijona evrov.

Kot pojasnjuje župan Miha Stegel, so bila za veliko teh projektov pridobljena tudi državna oziroma dodatna sredstva, tako da jih je smiselno zaključiti v tem letu. Gre za nadaljevanje projektov, ki so bili začeti v prejšnjem mandatu, zato Stegel meni, da je korektno in prav, da se jih izvede.

V proračunu so tudi nekateri popravki, ki ji je po reviziji poslovanja občine priporočilo računsko sodišče. Spremenili so način financiranja znanih kulturnih prireditev in podobno je dolžna občina storiti še za druge dogodke in dejavnosti društev.

Proračun prinaša tudi znatno višja zneska za plače uslužbencev občine in obrata. Župan pojasnjuje, da bo uprava občine številčnejša z namenom večje kakovosti dela, ker bo imel režijski obrat več osebja, pa cena vode v občini ne bo višja.