Dobrih 14 dni po zdrsu dela pobočja nad cesto v Polog, ki je ogrožal tudi nižje ležečo cesto v Čadrg, je slednja spet odprta za ves promet, sočasno s tem pa tudi restavracija na vstopni točki v Tolminska korita.

Izvajalec je namreč zaključil izdelavo nasipa na zunanjem robu parkirišča Tolminska korita, ki bo zaustavil morebitne padajoče skale, s čimer je odpravljena največja nevarnost za poslovni objekt ob parkirišču in uporabnike lokalne ceste Zatolmin – Čadrg. V skladu s tem je poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Miha Vencelj izdal novo odredbo, ki omogoča odprtje poslovnega objekta in prometa, še vedno pa v njej ostaja del omejitev. Parkirišče Tolminska korita tako ostaja zaprto, prav tako je še naprej prepovedano gibanje in zadrževanje oseb na skalnem podoru, v njegovi bližini in na vplivnem območju pod njim.

O nadaljnih ukrepih glede sanacije plazišča se bodo predstavniki civilne zaščite in občinske uprave z geologom dogovorili na torkovem sestanku.

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Tolmin