Brezplačne vozovnice za medkrajevni promet: BREZ ČAKANJA

Foto: ML

Upokojencem in drugim upravičencem so doslej na avtobusnih in železniških postajah izdali 80.342 brezplačnih vozovnic za medkrajevni javni prevoz. Po ocenah ministrstva za infrastrukturo je upravičencev do brezplačnega prevoza okoli 600.000. 

Vozovnice so doslej izdali 74.617 upokojencem, 3.733 osebam, starejšim od 65 let, 1.240 invalidom in 752 vojnim veteranom. Ker se je število vlog umirilo, lahko upravičenci brezplačno vozovnico na prodajnih mestih dobijo takoj, sporočajo z infrastrukturnega ministrstva.

Brezplačni medkrajevni prevoz za upokojence in nekatere druge upravičence je zaživel z julijem. Upokojenci ga lahko uveljavljajo tako, da na prodajno mesto izvajalca prevozov osebno ali po pošti vložijo ustrezno vlogo. Ob tem se morajo izkazati z osebnim dokumentom, podatek o njihovem statusu pa se bo pridobil avtomatsko iz uradnih evidenc. Invalidi morajo ob vlogi predložiti evropsko kartico ugodnosti za invalide, vojni veterani pa izkaznico vojnega veterana.

Izvajalec javnega prevoza na podlagi vloge izda upravičencem subvencionirano vozovnico za območje Slovenije z veljavnostjo 12 mesecev. Po preteku tega obdobja oz. največ 30 dni pred iztekom veljavnosti vozovnice je potrebno vložiti novo vlogo za brezplačni prevoz.