Bonitetna agencija Fitch Ratings: Slovenija z bonitetno oceno A

Foto: Pixabay

Slovenija pod vlado Janeza Janše je v dobri kondiciji. To potrjuje tudi bonitetna agencija Fitch Ratings, ki ji je Sloveniji namenila bonitetno oceno A s stabilnimi obeti. Utemeljila jo je z več prednostnimi države, med drugim članstvom v EU in območju evra, robustno gospodarsko rastjo ter močno fiskalno podporo v času med pandemijo covida-19.

Članstvo v EU in območju evra po navedbah agencije podpira ekonomsko in finančno stabilnost ter institucionalno moč države. Visoka raven domačih prihrankov in zunanja konkurenčnost ugodno vplivata na presežek tekočega računa plačilne bilance, kot prednosti pa Fitch poudarja tudi robustno gospodarsko rast in močno fiskalno podporo v času med pandemijo, ki je ohranjala nizko stopnjo brezposelnosti. Prednosti sta tudi precejšnja likvidnostna rezerva, s katero se bistveno izboljšata stanje neto dolga in finančna fleksibilnost, in nizek delež dolga v tuji valuti, ki je hkrati tudi zavarovan pred tveganjem tečajnih razlik, so še zapisali v sporočilu finančnega ministrstva.

Med šibkostmi Slovenije agencija omenja razmeroma visok javni dolg, ki pa je krepko pod povprečjem območja evra in Slovenija z njim preudarno upravlja. Po podatkih statističnega urada je konsolidirani bruto dolg države konec lanskega leta znašal 38,85 milijarde evrov oz. 74,7 odstotka bruto domačega proizvoda. Dolgoročno Slovenijo bremeni pritisk stroškov, ki je povezan s staranjem prebivalstva, v povezavi z vojno v Ukrajini pa bonitetna agencija Fitch Ratings meni, da je največja ranljivost Slovenije oskrba z energijo.