Bolnišnica v Šempetru potrebuje strokovnega direktorja: SPREMEMBA STATUTA

Foto: ML

Šempetrska bolnišnica je danes objavila razpis za strokovnega direktorja. Potrebuje ga, ker je novi direktor bolnišnice postal Stanislav Rijavec, ki po izobrazbi ni zdravnik ampak ekonomist.

Rok za prijavo na delovno mesto strokovnega direktorja je 15 dni, mandat pa traja štiri leta. Za razpis tega delovnega mesta je moral svet zavoda šempetrske bolnišnice potrditi spremembo statuta bolnišnice.
Foto: Pixabay

Kandidati morajo imeti izobrazbo medicinske smeri, opravljeno specializacijo s področja dejavnosti, ki jih izvaja zavod, najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih in višjo raven znanja vsaj enega svetovnega jezika. K svoji prijavi morajo priložiti tudi program strokovnega razvoja zavoda, ustreza dokazila o izpolnjevanju pogojev ter da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja.

Uredništvo