Avstrijski lastnik Agroinda zadovoljen z vipavskim grozdjem: ODKUP 2.500 TON

Foto: Pixabay

Novi lastnik vipavske družbe Agroind Michael Blaschitz bo v začetku prihodnjega meseca vinogradnike iz Vipavske doline povabil k podpisu pogodbe za oddajo grozdja. Tistim, ki se bodo zavezali k večletni oddaji grozdja Agroindu, ponuja ugodnejše pogoje.

Vipavski vinogradniki so lani podpisali pogodbe za prodajo grozdja z družbo Agromip. S tripartitno pogodbo so sprejeli tudi odkupne cene grozdja, ki so se gibale za kilogram grozdja med 45 centi za rdeče sorte in 75 centi za nekatere bele sorte. Po dogovoru so dobili 20 odstotkov celotnega zneska v osmih dneh po izdanem računu Agromipu, preostali del pa v desetih mesečnih obrokih.
Foto: Pixabay

Z lansko trgatvijo je bil Blaschitz zelo zadovoljen. Od vinogradnikov je odkupil 2.100 ton grozdja, ki ga Agroind tudi redno, v več obrokih plačujeLetos načrtujejo odkupiti 2.500 ton grozdja, izključno pridelanega v Vipavski dolini. Pogoji odkupa naj bi bili enaki kot lani, dokončno pa jih bodo dorekli s Kmetijsko zadrugo Vipava v mesecu juliju. Z vinogradniki želi skleniti dolgoročne pogodbe, kar bo seveda vplivalo tudi na boljše pogoje odkupa. “Kmetje bi z dolgoročnimi pogodbami imeli tudi večjo stabilnost in zagotovilo odkupa njihovega pridelka. Pogodbe naj bi podpisovali za pet let, na njihovo željo pa lahko tudi do deset let,” je pojasnil Michael Blaschitz. 

Uredništvo