Aktiviranje vojaške zdravstvene enote SV

Foto: Pixabay

Slovenska vojska (SV) se bo s svojim zdravstvenim kadrom vključila v pomoč pri zdravljenju in negi bolnikov s covidom-19, sporoča vlada.

Slovenija se sooča s hitrim porastom števila covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, tako da se vse bolj povečuje obremenitev zdravstvenih delavcev pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, še posebej v bolnišnicah. Ker se ministrstvo za zdravje sooča s pomanjkanjem ustrezno usposobljenega kadra za zdravljenje in nego bolnikov, se je vlada odločila, da bo pri tem s svojimi zdravstvenimi zmogljivostmi pomagala tudi Slovenska vojska.

Vir: Vlada RS

Na osnovi izvedene analize razpoložljivih virov in izkazanih potreb ministrstva za zdravje bo SV zagotovila pomoč javnim zdravstvenim zavodom z aktiviranjem zmogljivosti vojaške zdravstvene enote, ki imajo ustrezno usposobljen zdravstveni kader.

Foto: Pixabay

SV bo vzpostavila štiri skupine za pomoč. Vsako skupino bo sestavljalo do pet oseb, in sicer diplomirana medicinska sestra ali zdravstvenik, zdravstveni tehnik, vojaški bolničar ter dva bojna reševalca. Kot pojasnjujejo, lahko SV tako strukturo zagotavlja na dolgi rok ob pogoju, da so skupine razporejene skupaj po zdravstvenih ustanovah.