Ajdovska poslovna cona Mirce-Jug je opremljena, dela se bodo začela Pod Fructalom

Foto: Občina Ajdovščina

Komunalno opremljanje v poslovni coni Mirce-jug v Ajdovščini je zaključeno in nared za nove poslovne subjekte, ki na tem območju že gradijo svoje prostore. V kratkem se bodo dela začela tudi Pod Fructalom, kjer bo poleg komunalnega opremljanja zraslo tudi novo krožno križišče. Tam je že v teku tudi gradnja novih poslovnih objektov.

Območje Mirce-jug je že zaključeno, postavljena je komunalna infrastruktura, vključno z vodovodnim, elektro, plinskim in telekomunikacijskim omrežjem in javno razsvetljavo. Zgrajena je tudi nova dostopna cesta s pločnikom in vsa potrebna prometna infrastruktura, sporočajo iz ajdovske občine.

Opremljanje poslovnih con sofinancirata Republika Slovenija v višini dobrih 200 tisoč evrov ter Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini dobrega pol milijona evrov.

Delovni stroji se sedaj selijo na območje Pod Fructalom, kjer bo poleg komunalnega infrastrukture zgrajeno tudi krožno križišče, ki bo omogočilo uvoz z obvoznice. Na tem območju že potekajo gradbena dela poslovnih prostorov Mehanizacije Miler. Predvideno je tudi opremljanje komunalne cone Rusne v bližini trgovskega centra Supernova.