Ajdovska občina ni zaščitila občinskih interesov: NEGATIVNO MNENJE

Foto: Pixabay

Računsko sodišče je ocenilo, da je Občina Ajdovščina s pridobitvijo 6,2-odstotnega manjšinskega deleža lastništva v družbi Mlinotest sodelovala s prevzemnikom pri izvedbi prevzema ajdovske družbe, kar predstavlja nedopusten namen pridobitve kapitalskega deleža občine v gospodarski družbi.

Pri pregledovanju poslovanja ajdovske občine v obdobju od začetka leta 2014 do konca leta 2016 je računsko sodišče ugotovilo, da je občina pridobila 6,2-odstotni delež v Mlinotestu ki ga je kupila od družbe Vipa nepremičnine, pri tem pa je sodelovala z družbo Mlino. Leta 2017 so v občini ocenili, da družbi ne grozi več sovražni prevzem, zato so omenjeni delež za 1,02 milijona evrov prodali družbi Mlino.

Računsko sodišče je za izboljšanje poslovanja Občine Ajdovščina na področju poslovanja s kapitalskimi naložbami podalo priporočilo, v katerem predlagajo, da proda vse naložbe, za katere ne izkazuje občinskega interesa, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, ker je občina med revizijskim postopkom sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti.

Foto: Pixabay

Na področju izvajanja naložbene politike je računsko sodišče ugotovilo, da je Občina Ajdovščina z načinom pridobitve delnic družbe Mlinotest vplivala na delovanje trga. Občina tudi ni določila načina spremljanja uspešnosti poslovanja družbe Mlinotest, ni preverjala poslovanja družbe in ni imela odločujočega vpliva na upravljanje, je pa zaradi sklenitve delničarskega sporazuma skupaj z družbo Mlino lahko vplivala na nesprejetje ključnih odločitev skupščine družbe Mlinotest.