Agroind vinogradnikom dolguje plačilo treh letnikov: LASTNIK PRED TRGATVIJO?

Foto: Pixabay

Kot je razvidno iz objave na Ajpesu, bodo lastnino vipavske družbe Agroind v stečaju prodali na dražbi. Zaradi zanimanja kupcev stečajni upravitelj Andrej Perdan pričakuje, da mu bo nepremičnine in premično premoženje družbe uspelo v celoti prodati že na prvi dražbi. Nova trgatev se hitro približuje, zato bo tudi novi lastnik moral hitro ukrepati.

Foto: Pixabay
Agroind je velik dolžnik tudi do kmetov. Tisti, ki so lansko letino grozdja oddali v vipavsko klet, bodo, kot je sodišče sklenilo na predlog stečajnega upravitelja, plačilo dobili na podlagi prodaje vina letnika 2016. Plačilo letnika 2014 bo zadruga vpisala v stečajno maso, plačilo letnika 2015 pa bo Kmetijska zadruga Vipava reševala s prodajo nepremičnin, ki jih je dobila od Agroinda.

Prvi sklep o stečaju vipavske družbe je novogoriško okrožno sodišče sprejelo že pred letom dni, 24. maja lani.  Po uspešni pritožbi ukrajinskih lastnikov na višje sodišče v Ljubljani vnovič 9. avgusta. Tudi na ta sklep o stečaju so se lastniki Agroinda pritožili in dva meseca pozneje ga je ljubljansko višje sodišče razveljavilo ter zadevo vrnilo v odločanje sodišču v Novi Gorici. 4. januarja letos je novogoriško okrožno sodišče že tretjič sprejelo sklep o začetku postopka stečaja Agroinda. Predlog za začetek postopka so tudi tokrat vložili zaposleni, vodstvo družbe pa mu za razliko od prvih dveh primerov ni nasprotovalo, saj je bila družba insolventna.

Foto: Pixabay
Ukrajinski lastniki in nekdanja uprava so se pritožili na imenovanje stečajnega upravitelja z argumentom, da je Perdan, ki ga je sodišče za upravitelja imenovalo že v prvih dveh poskusih, takrat storil več nepravilnosti in kršil zakonodajo. Te argumente je sodišče označilo kot neutemeljene in pritožbo zavrnilo. Že od februarja stečajni upravitelj opravlja vse naloge, povezane s stečajem družbe.

Uredništvo