1,4 milijona evrov za izgradnjo brvi v Solkanu: PONOVLJENO JAVNO NAROČILO

Foto: MONG

V okviru čezmejnega projekta Isonzo-Soča je objavljen ponovljen javni razpis za izgradnjo brvi čez Sočo v Solkanu, ki bo povezovala levi in desni breg reke in bo namenjena pešcem in kolesarjem. Rok za oddajo ponudb je 19. avgust.

Brv dolžine 120 metrov in širine 2,6 metra bo speljana od solkanskega Kajak centra preko Soče do navezave na obstoječo kolesarsko pot Solkan-Plave.

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje občin Gorica (Gorizia), Nova Gorica in Šemeter-Vrtojba (EZTS GO) je instrument, ki je bil idejno zastavljen za premagovanje težav pri uresničevanju in upravljanju projektov čezmejnega sodelovanja zaradi različne zakonodaje in postopkov ter za lažje uresničevanje skupnih nalog, ki niso zgolj ekonomske narave. EZTS GO je za projekt Isonzo-Soča pridobil sredstva iz programa Interreg Slovenija-Italija.

Foto: ML

V primeru uspešnega razpisa bodo z gradnjo brvi predvidoma začeli v novembru, dela pa naj bi bila zaključena do konca leta 2020. Kot poroča Primorski dnevnik, je za izgradnjo brvi na voljo 1,4 milijona evrov. Vsaka višja ponudba bo iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna.