11,4 odstotka občanov MO Nova Gorica izbiralo projekte: FITNES V PANOVCU

Foto: ML

Glasovanja o projektih v prvem participativnem proračunu Mestne občine Nova Gorica se je udeležilo okrog 3300 prebivalcev novogoriške občine nad 15 letom starosti, kar predstavlja 11,4 odstotka. Med izbranimi je od tri do pet projektov v vsakem od petih območij.

Na širšem mestnem območju je največ glasov dobil projekt fitnesa na prostem v Panovcu v vrednosti 20.000 evrov. Ob tem bodo tudi razširili obstoječe nogometno igrišče ob Kornu, uredili bajer v Borovem gozdičku ter asfaltirali poti v Lokah.

Foto: Pixabay

Najvišjo udeležbo na glasovanju so zabeležili v krajevni skupnosti Ravnica, kjer je glasovalo 57 odstotkov vseh upravičencev, vseeno pa jim ni uspelo izglasovati nobenega projekta.  Drugi najboljši rezultat glasovanja so zabeležili v Grgarskih Ravnah, kjer je glasovalo 56 odstotkov vseh upravičencev. Najnižja udeležba je bila v največji krajevni skupnosti, v Novi Gorici, kjer je glasovalo le nekaj manj kot pet odstotkov vseh upravičencev.

Na območju Grgarja in Trnovega bodo uredili avtobusno postajališče v Grgarju, športno igrišče ter vodno zajetje in korita v Grgarskih Ravnah. Na območju Banjšic, Čepovana in Lokavca je največjo podporo dobil projekt ureditve ekološkega otoka v Srednjem Lokovcu, sledita pa mu projekta preplastitve dela lokalne ceste Bate-Banjšice in ureditev počivališča in informacijske točke za kolesarje ob večnamenskem objektu v Lokovcu. Prebivalci območja Branika, Dornberka in Prvačine so podprli ureditve poti Aleksandrink, obnove freske na zvoniku v Taboru, obnovo prostorov v sokolskem domu v Prvačini in ureditev vrta na gradu Rihemberk.

Foto: ML
V prvem naboru projektov za realizacijo preko participativnega proračuna je bilo 113 različnih projektov, a vsi med njimi niso tehnično ustrezali vsem pogojem razpisa. Izbrane projekte bodo izvedli v letu 2018, saj je zanje že rezerviran denar v proračunu za prihodnje leto.

V petem območju, ki je zajemalo krajevne skupnosti Ozeljan, Šempas in Osek-Vitovlje, so se prebivalci odločili za ureditev otroškega igrišča v Oseku in Vitovljah, pešpoti od mlina do dvorca v Ozeljanu, ureditev parka pri nogometnem igrišču v Šempasu, ureditev udrte ceste in popravila razsvetljave v Lepenjah ter nabavo videoprojektorja in platna v domu v Vitovljah.

Uredništvo