10 milijonov evropskih sredstev za združevanje Goric: SOČA IN ZDRAVSTVO

Foto: Pixabay

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje Nova Gorica-Gorica (EZTS GO) je z organom upravljanja programa Interreg Slovenija Italija 2014-2020 podpisalo pogodbo o dodelitvi sredstev za izvajanje projektov Soča – Isonzo in Zdravstvo – Salute v skupni vrednosti 10 milijonov evrov. Pobuda, ki so jo vzpostavile občine Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrtojba  predstavljajo primer dobre prakse za celotno Evropo.

Foto: ML

Gre za pilotna projekta, ki sta plod nekajletnega čezmejnega medinstitucionalnega dela in teritorialnega povezovanja. Evropska komisija, ki bo pozorno sledila izvajanju obeh projektov, ju je označila kot precedenčna na področju programov evropskega teritorialnega sodelovanja, saj gre za prvi primer izvedbe celostne teritorialne naložbe s strani enega samega upravičenca, EZTS GO. Kot sporočajo iz Mestne občine Nov Gorica, bosta projekta prispevala k povezovanju goriškega somestja. V projektu Soča – Isonzo bodo gradili turistično in rekreacijsko infrastrukturo, v projektu Zdravstvo – Sanita pa bodo povezovali zdravstvene in socialne storitve.

Projekta, ki sta vredna po pet milijonov evrov, bosta 85-odstotno sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15 odstotkov pa bo prispevala Italija. Izvajali ju bodo v naslednjih štirih letih.

S projektom Soča-Isonzo bodo vzpostavili skupno čezmejno mrežo kolesarskih in peš poti, ki bo ustvarila urbani čezmejni park, katerega namen je povečanje atraktivnosti območja za obiskovalce in turiste ter izboljšanje trajnostne mobilnosti prebivalcev. To naj bi se odražalo s pozitivnimi ekonomskimi učinki na celotnem urbanem območju.

Foto: ML

V projektu Zdravstvo-Salute naj bi vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev prispevalo k večji uporabi in izvajanju zdravstvenih ter socialnih storitev na čezmejnem območju. Namen projekta je ustvariti mrežo, ki bo temeljila na obstoječih storitvah na dveh območjih; na zdravstvenih potrebah prebivalstva in na potrebah po inovativnem načrtovanju storitev. V projektu bodo oblikovali skupne čezmejne zdravstvene skupine na področju duševnega zdravja, avtizma in fiziološke nosečnosti ter vzpostavili enoten slovensko-italijanski center za naročanje zdravstvenih storitev. Z namenom povezovanja s socialnimi storitvami bodo izvedli tudi čezmejne ukrepe za socialno vključevanje ranljivih skupin prebivalcev.

Uredništvo