Prihodki MO Nova Gorica v preteklem letu 31,6 milijona evrov: 90-ODSTOTNA REALIZACIJA

Foto: FB MONG

Na četrtkovi redni seji je novogoriški mestni svet potrdil predlog zaključnega računa za preteklo leto. Prihodki Mestne občine Nova Gorica (MONG) so v letu 2018 znašali skupno 31,6 milijona evrov, kar predstavlja 90-odstotno realizacijo načrtovanih prihodkov v sprejetem proračunu za preteklo leto.

V primerjavi z letom 2017 so bili lanski skupni prihodki večji za 6,9 odstotka. Skupni odhodki v letu 2018 so znašali 32,6 milijona evrov oziroma 79,4 odstotkov glede na plan. V primerjavi z letom poprej so bili višji za dobrih 10 odstotkov. Neporabljena namenska sredstva, ki bodo porabljena predvidoma v letu 2019, znašajo 877.000 evrov.

Svetniki so na predlog svetnice SD Vide Škrlj sprejeli sklep, da bo moralo občinsko vodstvo mestnim svetnikom dvakrat letno poročati o realizaciji proračuna na področju investicij. Na takšen način bi se izognili ostajanju denarja zaradi premajhne realizacije investicijskih vlaganj. Zaradi poznega sprejema občinskega proračuna 2019 bodo prvo takšno poročilo v tem letu pripravljali šele septembra.